Rumah Sukan

 RUMAH  NAMA GURU
 

 

 

 

 

 

MERAH

    Nizaha binti Abu Hassan(K)

Shaharizan bin Shariff

Mohd Rode bin Hamid

Mohd Faiz bin Dali

Mohd Fazli bin Md Hilmi

Zainuddin bin Saaid

Nur Wahidayah binti Abd Wahab

Rehan Suwarni binti Abu Bakar

Kasumawati binti Abdul Jalil

Jamilah binti Ahmad

Nor Shuhada binti Abu Hassan

Norhaliza bt Arifin

Suhaili binti Shamsudin

Nor Azalina binti Zainal

 

 

 

 

 

 

 

BIRU

    Nur Syazwani binti Bakri (K)

    Mohd Nazree bin Saleh

Ahmad Bin Daud

Baba AlJohari bin Mohamed

Ali bin Zakariah

Nor Azimah binti Hassan

Hanina binti Utoh Asibih

Suraya binti  Sulaiman

Norita binti Baharudin

Farah Wahida binti Jamaludin

Husnayati binti Husain

Nor Juzailah binti Abd Rahman

Siti Habsyah binti Mohd Hariri

 

 

 

 

 

 

 

RUMAH

 

NAMA GURU

 

 

 

 

HIJAU

    Saniyah binti Abdul Samat (K)

Abdullah Bin Suid

Zul Fadhlie bin Anuar

Amir bin Din

Wan Salina binti Wan Shuib

Azliana binti Abu Hasan

Haslina binti Umar

Norliyana binti Abd. Rahman

Siti  Mardziah binti Amiruddin

Nurhayati binti Ismail

Rohaya binti Md Salleh

Zainab binti Awang

Nazifa Husna binti Shafie

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNING

    Rajesvary a/p Ramaya (K)       

Mohd Kamsani bin Abdul Aziz

Fauzi bin Mohamad

Mohd Zaki bin Said

Selvakumar a/l Selvarajan

Ritha a/p Palayah

Nasriyah binti Mat Saad

Noraizi binti Md Ghazali

Noraziah binti Md Yussof

Aidawati binti Abdul Mutalib

Zaiton binti Dahrib

Zaliyaton Nasirah binti Ramli

Nur Hanani binti Mustafa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Pendidikan Pulau Pinang di Persada Antarabangsa

%d bloggers like this: