Panduan Penilaian Aktiviti Kokurikulum

 1. Aspek-aspek yang dinilai:

1.1.1 Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut:

 1. Kehadiran
 2. Pencapaian
 3. Penglibatan
 4. Jawatan disandang

 

1.1.2  Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut:

                                ASPEK PENILAIAN % MARKAH
Kehadiran 50
Pencapaian 20
Penglibatan 20
Jawatan disandang 10
JUMLAH 100

 

 • Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).  Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.  Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun; dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.  Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit, menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.  Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.  Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut:

 

Markah kehadiran =

Jika jumlah kehadiran pelajar                            =              a

Jumlah perjumpaan setahun                              =              b

Ketidakhadiran diluluskan                                  =              c

(cuti sakit,wakil sekolah dll)

Markah kehadiran                                               =                a

———-  x 50

b – c

 

1.1.4      Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.  Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.  Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan, Naib Johan dan Ketiga.  Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama.  Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut:

 

 

PERINGKAT

PERTANDINGAN

MARKAH
JOHAN N.JOHAN KETIGA
Sekolah 8 7 6
Zon/Daerah/Bahagian 11 10 9
Negeri 14 13 12
Kebangsaan 17 16 15
Antarabangsa 20 19 18

 

1.1.5

 

 

 

 

 

 

Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.  Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.

Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.  Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut:

          MARKAH PENGLIBATAN MARKAH
Sekolah 8
Zon / Daerah / Bahagian 11
Negeri 14
Kebangsaan 17
Antarabangsa 20
 • Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.  Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut:

 

Pasukan Badan Beruniform

JAWATAN MARKAH
Pengakap DiRaja / Pandu Puteri Raja / Sub-Inspektor / Drum Mejar / Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf 10
PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Rtup / Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf 8
Sarjan / Penolong Trup / PP Kelas I / Ketua Platun / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf 7
Koperal / Lans Koperal / Ketua Patrol / Penolong Ketua Patrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf 5
Pra-persetiaan / ahli Aktif 4
Ahli Biasa 1

 

 

 

 

 

 

 

     Persatuan / Kelab / Sukan / Permainan

JAWATAN

 

MARKAH
Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan / Permainan / Ketua Rumah 10
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi 8
Setiausaha / Bendahari 7
Pen.Setiausaha / Pen. Bendahari 6
Ahli Jawatankuasa 5
Ahli Aktif 4
Ahli Biasa 1

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7   Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang pelajar.  Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).

 1. KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI

2.1    Setiap pelajar sekolah menengah / rendah tahap II diwajibkan  menganggotai pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan.  Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut.  Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan:

 1. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, Seni Bela Diri dan sebagainya.
 2. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Pencinta Alam, Kelab Seni Lukis dan sebagainya.
 3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga, Kelab Renang, Kelab Memanah dan sebagainya.

2.2    Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 4.1.1 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 4.1.2.  Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X.

 

 1. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam

                                Jenis Aktiviti:   Pengakap

Aspek Penilaian Prestasi Markah
a) Kehadiran Penuh (18 / 18 ) 50
b) Pencapaian Johan Kawad Kaki Peringkat Negeri 10
c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap Kebangsaan 15
d)Jawatan disandang Ahli Aktif 4
JUMLAH 79

               

 1. Kegiatan Persatuan / Kelab

                                Jenis Aktiviti:  Persatuan bahasa Melayu

Aspek Penilaian Prestasi Markah
a) Kehadiran 10 / 12 42
b) Pencapaian Naib Johan Pertandingan Bahas Antara Kelas 7
c) Penglibatan Menyertai Seminar Penulisan Sajak Peringkat Kebangsaan 14
d) Jawatan AJK Persatuan Sejarah 5
JUMLAH 68

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

iii.           Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan

                Jenis Aktiviti:   Kelab Sukan Bola Sepak

Aspek Penilaian Prestasi Markah
a) Kehadiran Penuh (12 / 12 ) 50
b) Pencapaian Naib Johan Timang Bola Piala Nike Peringkat Kebangsaan 16
c) Penglibatan Mewakili Negeri Dalam Pertandingan MSSM 14
d) Jawatan AJK Kelab Bola Sepak B 18 5
JUMLAH 85

 

2.3          Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum

2.3.1      Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut:

GRED MARKAH
A            Antara 80% hingga 100%
B            Antara 60% hingga 79%
C            Antara 40% hingga 59%
D            Antara 20% hingga 39%
E           19% ke bawah

 

 

 

 

 

2.3.2      Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X, gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut:

 

Kegiatan Markah Yang Diperolehi Gred
Pasukan Pakaian Seragam 79 B
Persatuan / Kelab 68 B
Kelab Sukan dan Permainan 85 A

 

 1. MARKAH BONUS

3.1          Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.  Perjawatan tersebut merangkumi:

 1. a) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas, pengawas perpustakaan, Imam dan sebagainya.
 2. b) Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah, Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.
 3. c) Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.

3.2          Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.  Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut:

Bil Jawatan Markah Bonus
1 Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II 10
2 Timbalan / Penolong Ketua Pelajar 8
3 Ketua/Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah-perpustakaan, surau,kebajikan murid (PRS) dan asrama.cth. Pengawas / Imam / Bilal 7
4 Ahli badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah – Pengawas Perpustakaan dan PRS 6
5 Ketua / pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan sokongan – asrama, makanan dll. 5
6 Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua/ Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam perkara ( 3 dan 5 ),ahli-ahli PRS dan SLAD. 3
7 Ketua Bilik / Asrama / Kelas 2
8 Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas 1

 

3.3          Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.

3.4          Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin, maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.

 

 1. ANUGERAH KHAS

Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid / pelajar di atas pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri. Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut :

Bil Jawatan Markah Bonus
 

1

Anugerah Remaja Perdana
     Emas 10
     Perak 7
     Gangsa 5
2 Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan 10
3 Pencapaian aktiviti kokurikulum di luar negara atas pembiayaan sendiri
    Johan 5
    Naib Johan 3
    Ketiga 2
4 NILAM 5
5 Lain –lain anugerah yang setara 5

4.1     Setiap murid hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.

4.2       Sekiranya  jawatan yang disandang  dilucutkan atas sebab – sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin maka markah bonus ini tidak layak diambil kira.

 

 1. GRED KESELURUHAN

5.1          Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang pelajar dalam dua dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Dua bidang kegiatan dipilih bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi iaitu dua bidang yang menunjukkan prestasi tertinggi.

5.2          Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah kedua-dua kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markah tersebut.  Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi.  Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 7.3.1.

5.3          Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut:

Jumlah markah Pasukan Badan Beruniform             = 79

Jumlah Markah Persatuan/Kelab                                  = 68

Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan           = 85

Markah purata ialah                                                           = (79 + 85) / 2

= 82

Markah Bonus                                                                      = 10  (sebagai Ketua Pelajar)

Markah  Keseluruhan                                                      =  82 + 10

=  92

Gred Keseluruhan                                            =  A

 

 

2 thoughts on “Panduan Penilaian Aktiviti Kokurikulum”

 1. Kelab pengawas, kelab perpustakawan, kelab bimbingan rakam sebaya boleh tak ambil markah dalam bidang kelab

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Pendidikan Pulau Pinang di Persada Antarabangsa

%d bloggers like this: