Program Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) anjuran Panitia Geografi

Kembara 10: Explorasi sempadan Malaysia-Thailand, kawasan pinggir laut kelantas Dan kawasan pentas benua Pulau Perhentian sebagai Pembelajaran Luar Bilik Darjah. Program bermula di Sungai Golok di Rantau panjang hingga ke Pangkalan Kubur, Pantai Irama, kawasan terumbu karang, kincir angin dan berakhir di Kem Pengakap Negeri Terengganu dengan Rumusan program di pantai Teluk Ketapang. Program adalah dengan kerjasama pejabat Imegresen Pangkalan Kubur dan Kem Pengakap Terengganu. Program 72 jam dilengkapi insurance luar bagi setiap pelajar disamping Jurulatih air di Pulau Perhentian.